Dagens fundering under resans gång

Intressant att studera folk i rusningstrafik. Hur lite folk egentligen vill rusa fram, så är människan ändå ett flockdjur som följer strömmen. Flocken kommer rusande och, istället för att gå i sin egen takt och låta folk, antingen sakta ner eller gå runt, så ökar de själva takten för att flyta med strömmen. Någon enstaka … Läs mer Dagens fundering under resans gång