6. Kommunikation

Kommunikation är viktigt. Vi pratar och förstår på lite olika sätt. Mellan en del personer kan skillnaderna vara enorma, och detta kan skapa stora problem i relationer. Därför är det väldigt viktigt att kommunikationen fungerar.

Vi vet att en dålig kommunikation i relationer kan förstöra så pass, att förhållandet helt enkelt slutar fungera. Separation kan ligga väldigt nära, pga att man inte förstår på samma sätt. Vi människor tar väldigt ofta saker för givna, och förväntar oss att motparten i ett samtal ska förstå, på samma sätt som vi själva gör, jag menar, det är ju självklart att den jag pratar med, förstår vad jag säger. Det är ju klockrent – eller hur? Nej, det är inte alltid en självklarhet.

I en dålig kommunikation kan osanningar skapas, då den vi pratar med uppfattar det vi säger på sitt eget sätt. Det vi säger kan vara en självklarhet för oss, och personen kan uttrycka sig på ett sätt där vi tror att informationen har gått fram. Vi tror att personen har förstått, han eller hon sa ju ok eller liknande. Men saken kan vara den att personen funderar på annat, blir distraherad av något, eller helt enkelt tänker på ett helt annat sätt med egna erfarenheter i ert samtal.

Om kommunikationen mellan er är tydlig och öppen på ett sätt där båda får komma till tals, och båda får ställa frågor på lika villkor, kommer relationen mellan er även förbättras, och kommunikationerna kommer bli klarare, tydligare och intressantare.

Att vi tror oss vara tydliga, beror oftast på att vi uttrycker oss på lite olika sätt, förstår olika pga olika erfarenheter och bakgrund, känslor och uppväxt. Alla intryck vi har varit med om spelar även det en stor roll i kommunikationen.

Viktigt i en kommunikation, är att båda har förstått vad den andra har sagt. Var inte rädd att ställa frågor om du inte förstår. Håll en normal samtalston, även om motparten tar extra tid på sig, ställer frågor som du kanske tycker är lite korkade. Det kan till och med vara så att personen har uppfattat allt och förstått, men du inte har känt att informationen har gått fram. Personen känner att det blir lite övertydligt och blir otålig. Viktigt att man frågar personen om denne har förstått, och om han/hon har några frågor.

Om det är något du själv inte förstår, ställ frågor. Var inte helt nöjd förrän du känner att du har greppat informationen

Om du ställer frågor, visar du även din motpart att du är intresserad av att förstå.

I alla konversationer är det viktigt att både lyssna och tala. Lika viktigt för alla inblandade parter.

Vi kan blanda in termen ”Verbal kommunikation”, vilket helt enkelt innebär tala och lyssna.

Det är viktigt i en konversation, att du visar att du har förstått det du har hört. Var konkret, och tala om hur du känner, och vad du vill. Det är viktigt att båda känner att ni har lika mycket till tals. Precis samma som i vilken relation som helst. Visa att du är beredd att lyssna. Även att du har ett intresse för svaret du får.

När vi kommer in på detta med att kommunicera med barn blir det extra viktigt att vi är med lite mer i vad vi förmedlar. Om vi öser ut en massa negativa känslor, tar barnen väldigt lätt efter. Om vi som vuxna, dessutom pratar illa om våra nära och kära, grannarna, omgivning, arbetskamrater eller liknande, så kommer våra barn med största sannolikhet ta efter beteendet.