Stress och Stresshantering

2018 påbörjad, och boken med dess information hamnar här på sidan. När den är helt klar, kommer den finnas länkad härifrån.

Välkommen till min serie om Stress och Stresshantering
I en värld med oändligt av stimuli, massor av faktorer som påverkar oss på oändligt många sätt, varje dag, vecka, månad och år. Vi utsätts för en mängd stressfaktorer hels tiden. Man ska se ut på vissa sätt, göra saker på ett sätt, bete sig på ett annat sätt. Reklam och media, politik, ekonomi, familj, arbete – you name it. Vi pratar om olika stimuli, stressfaktorer och effekter. Samt påverkan och hantering.

Denna serie ligger som grund för min bok i stress och stresshantering, och kommer delvis släppas helt fri. I bokform kommer den ske digitalt, vilket minskar kostnaderna till det minimala, och samtidigt öppnar upp en mängd möjligheter för mig i mitt arbete med boken och allt som sker runtom den. I och med att jag själv tar hand om bokens lansering, utformning och utgivning, så ger det mig alla bestämmande rättsliga egenskaper, utan påverkan från vare sig agent eller tryckeri.

Så håll tillgodo och dela mer än gärna vidare genom de länkmöjligheter som finns med på sidan. Boken kommer även översättas till engelska för att vidga vyerna ytterligare.

När kapitlen blir färdiga allt eftersom, kommer de släppas för nedladdning i reducerad utgåva. Fulländade och färdiga exemplaret kommer att gå att få tag i via köplänk här på sidan när den är klar. 🙂

Stress
Stress är något som drabbar så många, året om, varje dag. De flesta vet inte riktigt vad man kan göra åt den stresskänsla man har i kroppen, och många anser att något måste göras för att mer eller mindre eliminera stress ur vardagen. Här på denna sida kommer jag dela med mig av information och tips ang stress och stresshantering.

Vad skapar stress
Vad gäller stress i ens liv, så finns det en hel del yttre faktorer som spelar in och påverkar. Det an vara sjukdomstillstånd, händelser, relationer, köld, smärta etc. Sådana saker som individuellt påverkar en negativt. Vanligt stressrelativt kan vara något som sker på jobbet eller i skolan, samt att någon nära anhörig går bort, att man går igenom en skillsmässa eller att det förekommer bråk och osämja i familjen, även mellan andra familjemedlemmar, och man själv befinner sig vid sidan av, och indirekt blir indragen – även fast man försöker hålla ett neutralt läge och inte vill bli indragen i situationen, samt fortfarande försöka hålla en god relation med båda parter.

Många faktorer påverkar oss och gör oss stressade. Högtider, arbete, barn, olyckor – allt påverkar i olika nivåer. Vi drabbas alla av stress, men vi hanterar den olika. Plus att vi är individuella i vad som gör oss stressade. Något som gör en person stressad behöver inte nödvändigtvis påverka den andra personen på samma sätt. Både inre och yttre faktorer i vårt liv stressar upp oss, främst inom de psykosociala och psykologiska områdena.

De olika faktorerna som orsakar stress kan vi kalla stressorer, och det handlar om olika problem och utmaningar i våra liv, samt att vi i vissa lägen inte känner att vi har den kontrollen över vår situation som vi önskar att vi hade.

Vad gör dig stressad?

/Wilhelmina Rudin