Vad är Acceptans?

Vi har några viktiga grundbehov i livet. Ett av dem, som ingår i våra uppskattningsbehov, är behovet av att bli accepterade. Det spelar ingen roll var i samhället du befinner dig eller vilken roll du har i gruppen. Man ser även behovet bland djur. Den i gruppen som inte accepteras, blir oftast utstött. Bland alla de beslut vi fattar under årens lopp, från tidig ålder, hur vi beter oss gentemot våra kompisar i sandlådan, till firmafesten på jobbet eller runt middagsbordet med familjen. Allt vi gör påverkar den position vi har gentemot någon annan.

Gör vi val som anses lite ”rebelliska”, bryter mot normen och viker ut i jämförelse med majoriteten, så ville man ofta tillhöra den delen av kollektivet. Oavsett ålder, så är vi som sociala varelser i behov av acceptans.

Wilhelmina Rudin